Sie sind hier:

Geschiedenis

Examentraining

De luisteramateur

Dutch QSL Bureau

De radiozendamateur

Internationale Morsecode

DX Weekend Luxemburg

Radiomarkt 'sHertogenbosch

Westfalenhallen Dortmund

Ham Radio Friedrichafen

DNAT Bad Bentheim

Excursie Flevo zender

PACC Contest

Activiteiten

Propagatie

Projecten

Radio Shack

DX-Cluster

Greyline

Allgemein:

Startseite

Voorwoord

Contact

Disclaimer

Hieronder de prorogatie voorspeling van de dag op de HF banden van 10 tot 80 meter in alle modus.UTC
00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23

MHz
3.5 7 10 14 18 21 24 28

Propagatie kaarten zijn gemaakt met: HamCAP


Hier wat meer informatie over radio zendamateurrisme, Propogatie en de cyclus van de zonspot voorspelling. We hebben veel lagen in de ionosfeer gezien. Twee zijn er belangrijk : de onderste D-laag, die vooraal de lage frequenties absorbeert en de buitenste F-laag, (zie hieronder figuur) die de hogere frequenties terug naar de aarde om kan buigen. Het effect van beide lagen hangt af van de ionisatie- graad, die bij vol zonlicht het grootste is en door zonnevlekken nog eens extra verhoogd kan worden. Bij duisternis is de D-laag bij gebrek aan zonlicht niet aanwezig waardoor lage frequenties de F-laag kunnen bereiken en terug keren naar de aarde. Bij duisternis is de F-laag nog dunnetjes aanwezig. en laat het daardoor, voor frequenties boven ca. 12 MHz afweten. Door de zon beschenen splitst de F-laag zich in 2 dikke F-lagen en dan komt de MUF veel hoger uit. Rond de 28 MHz. Uitzonderingen op de regel komen herhaaldelijk voor, met de bestudering van de propagatie verschijnselen kun je een mensenleven vullen. Wat betreft de HF-propagatie is het kunnen toepassen van het bovenstaande grafiek voldoende.Al eerder is er op gewezen dat zonder condities maak je zelf met 1 Kw niets klaar. Met condities kun je op het juiste moment en op de juiste frequentie zeer grote afstanden overbruggen ook met kleine vermogens ! Veel amateurs onderschatten het belang van de condities.