Sie sind hier:

Greyline

meteoblue

Sataliet Wereld

Sataliet Europa

Sataliet Nederland

Weer Nederland

Fronten Analyse

Buienrader Europa

Omweerrader Europa

Omweerrader Nederland

Maritiem Waarschuwingen

Maritiem Scheepvaart

Maritiem Kustwateren

Maritiem Weerbericht

Water temperatuur

Temperatuur

Wind (Beaufort)

Wind snelheid

Zicht

Rommel Weer

Allgemein:

Startseite

Voorwoord

Contact

Disclaimer

Deze kaart is een volledige weerkaart met temperaturen ingekleurd luchtdrukken en stromingen met troggen/ruggen.


Grondkaart US Air Force
Op deze grondkaart worden de fronten geanalyseerd door de "US Air Force" weergegevenOp deze kaart herkent men duidelijk de lange golven (met troggen/ruggen). Zij bepalen voor een belangrijk deel het weer aan de grond ter plaatse. (nat, koud/ droog, warm). De lange golven sturen/hangen nauw samen met de kleinere synoptische verstoringen zoals fronten, depressies en buienlijnen. Daardoor geven hoogtekaarten een goed overzicht van de dynamiek in de atmosfeer.


De gronddrukkaart
Deze is meestal de normale weerkaart zoals die in de meeste media wordt aangegeven. Het laat de luchtdruk zien omgerekend naar zeeniveau. Daaruit haal je grootschalige weersituatie in één oogopslag. Daarnaast zijn hierop de kleinschalige verstoringen en warmte- en konfronten duidelijk te herkennen.


Geopotentiaalhoogte en Temperatuur op 850 hPa
Deze kaart geeft door samengedrukte isothermen meestal duidelijk de positie van fronten aan. Daarnaast is de 850-temperatuur (ca. 1500m boven zeeniveau) een belangrijke maat voor de verwachte maximumtemperatuur aan de grond (2m). In veel wintersituaties (vaak bij rustig weer) is dit verband er niet


Relatieve Luchtvochtigheid op 700 hPa
Deze kaart laat de berekende relatieve luchtvochtigheid zien op 700 hPa. Globaal gezegd stijgt lucht op aan de voorkant van troggen en bij fronten. De opstijgende lucht koelt af. Daarbij neemt de relatieve luchtvochtigheid toe. Op een gegeven moment condenseert er vocht en ontstaat er wolkenvorming. Hoge vochtwaardes op 700 hPa - dat is op ca. 3000 m boven zeeniveau - hangen meestal samen met stijgings- en neerslag-actieve gebieden.


Neerslag
De kaart "Neerslag" laat model-neerslag in mm zien. Met isolijnen worden contouren van verschillende neerslaghoeveelheden getoond. De modelberekeningen zijn in veel gevallen te gebruiken als verwachte radarbeelden. In frontensituaties is het model behoorlijk nauwkeurig; in buiensituaties wordt het lastiger. Desondanks is het een zeer belangrijk hulpmiddel voor meteorologen, maar ook voor iedereen die neerslagrisico's wil inschatten